Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Αργολίδας
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Αργολίδας. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που βρέθηκαν: 9. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια αναλώσιμων υλικών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24/01/2022
1.691,00 €
1.691,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αναλώσιμων αναισθησιολογικών υλικών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
25/01/2022
1.364,00 €
1.364,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια ΤΚΕ και χρ.προθρομβίνης
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
26/01/2022
2.089,00 €
2.089,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια σετ λαρυγγοσκοπίου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24/01/2022
930,00 €
930,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υδατόλουτρου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
25/01/2022
1.300,00 €
1.300,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια ημιαπορροφήσιμου πλέγματος
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
25/01/2022
1.546,00 €
1.546,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24/01/2022
2.914,00 €
2.914,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια γραφικής ύλης
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24/01/2022
1.793,00 €
1.793,00 €
Γραφικές Τέχνες - Εκτυπώσεις - Εκδοτικές Εργασίες - Γραφική ύλη - Χαρτικά - Φωτοτυπίες
Προμήθεια λάμπες φθορίου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
24/01/2022
180,00 €
180,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.