Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Σημαντικοί Σταθμοί της ΑΚΕΠ Α.Ε. | akep.gr

Σημαντικοί Σταθμοί της ΑΚΕΠ Α.Ε.

1986 Ίδρυση εταιρίας ΑΚΕΠ Σκοπός της η δραστηριοποίηση στον τομέα της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής ενημέρωσης.
1990 Eισάγωγη στο δίκτυο HELLASTEL του Ο.Τ.Ε. στα πρότυπα του Γαλλικού MINITEL με τις ακόλουθες υπηρεσίες:
  ΕΡΜΗΣ (αναζήτηση διαγωνισμών του δημοσίου)
  ΑΔΕΠ (η υπηρεσία ΕΡΜΗΣ με χρονοχρέωση)
  ΘΥΡΙΔΑ (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
  ΑΓΟΡΑ (μικρές αγγελίες)
  ΞΕΝΙΑ (υπηρεσία αναζήτησης κλινών σε καταλύμματα ενοικιαζόμενων δωματίων).
2000 Δημιουργία του Ιστοστόπου www.akep.gr
2003 Εξελιξη της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΜΗΣ
2009 ΜΑΙΟΣ Αποτελεί μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιρειών της Newsphone Hellas Α.Ε.
2009 ΙΟΥΝΙΟΣ Σύναψη στρατηγικής συνεργασίας με την NOETRON Α.Ε. σχετικά με την αναβάθμιση του διαδικτυακού χώρου. www.akep.gr
2010 Προσεχώς το νέο διαδικτυακό PORTAL της Α.Κ.Ε.Π. Α.Ε. www.akep.gr .
2011 ΙΟΥΝΙΟΣ ISO 9001 – Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 για 'Παροχή ενημέρωσης σε Θέματα σχετικά με τους διαγωνισμούς Δημοσίου που αφορούν Προμήθειες, Τεχνικά Έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις & Εργολαβίες.'
2013 ΜΑΙΟΣ Υπηρεσία S.M.S. - Η νέα υπηρεσία που δίνει άμεση πρόσβαση στους καταχωρημένους Διαγωνισμούς Προμηθειών των τελευταίων 24 ωρών για την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.