Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Δείκτες Ποιότητας 11824 | akep.gr

Δείκτες Ποιότητας -11824

Βάσει της απόφασης με αριθ. ΑΠ. 621/011/27-09-2011 (ΦΕΚ 2417/Β/1-11-2011) της ΕΕΤΤ σχετικά με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων Δεικτών Ποιότητας από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών : Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας με στον οποίο περιγράφονται οι δείκτες ποιότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου της εταιρείας μας:

(Δείκτης Κ01: Χρόνος Απόκρισης Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου) Αριθμός Υπηρεσιών Τηλεφωνικού καταλόγου: 11824

Χρονική Περίοδος Συλλογής Δεδομένων : 01/07/2020 έως 31/12/2020

Χρόνος Απόκρισης Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου : 8

Ποσοστό κλήσεων που απαντώνται εντός 20sec (%) : 92.55 %

– Όπου ο 8 sec είναι ο μέσος χρόνος μέχρι τη στιγμή που ο χειριστής απαντά στον καλούντα τελικό χρήστη για την παροχή του ζητούμενου αριθμού.

– Όπου (92.55%) είναι το ποσοστό των κλήσεων με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων που απαντώνται εντός 20 δευτερολέπτων από τη στιγμή της εγκατάστασης της κλήσης εξαιρουμένης της διάρκειας του αρχικού μηνύματος πληροφόρησης.