Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Αιτωλοκαρνανίας
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Αιτωλοκαρνανίας. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που βρέθηκαν: 7. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια υδατοδιάλυτων σάκων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
25/01/2022
1.440,00 €
1.440,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια επιβατηγού οχήματος
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
26/01/2022
39.000,00 €
39.000,00 €
Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμοί Εξειδικευμένοι & Αντικείμενα - Ανταλλακτικά - Ανελκυστήρες,Οχήματα Παντός Τύπου - Ιπτάμενα & Πλωτά Μέσα
Προμήθεια χειρουργικών εργαλείων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
26/01/2022
4.327,00 €
4.327,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια συριγγών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
25/01/2022
1.142,00 €
1.142,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Ενεργειακή αναβάθμιση
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24/01/2022
980.000,00 €
980.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχείου Αγρινίου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24/01/2022
790.322,00 €
790.322,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Ενεργειακή αναβάθμιση 11ου & 17ου δημοτικού σχολείου και 11ου νηπιαγωγείου
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
24/01/2022
1.095.000,00 €
1.095.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.