Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Αρκαδίας
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Αρκαδίας. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που βρέθηκαν: 9. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
25/01/2022
258.479,00 €
258.479,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Πληροφορική - Τεχνολογία - Τηλεπικοινωνίες ,Πολυμέσα ( Multimedia) - Ήχος - Εικόνα
Επαγγελματική κατάρτιση
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
24/01/2022
610.220,00 €
610.220,00 €
Εκπαίδευση - Επαγγελματική Κατάρτιση,Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Εμπειρογνώμονες - Πραγματογνώμονες - Πιστοποιήσεις
Συντήρηση και διαμόρφωση εργαστηρίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
25/01/2022
129.032,00 €
129.032,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
24/01/2022
744.000,00 €
744.000,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες,Περιβάλλον - Οικολογία - Ύδρευση - Άρδευση - Εξωτερικοί Χώροι - Πάρκα
Παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
25/01/2022
12.276,00 €
12.276,00 €
Χρηματοοικονομικά
Παροχή υπηρεσιών οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
25/01/2022
12.276,00 €
12.276,00 €
Χρηματοοικονομικά
Προμήθεια συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
24/01/2022
97.500,00 €
97.500,00 €
Πληροφορική - Τεχνολογία - Τηλεπικοινωνίες ,Πολυμέσα ( Multimedia) - Ήχος - Εικόνα
Προμήθεια πρωτοξείδιο του αζώτου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/01/2022
0,00 €
0,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός ,Χημικά - Αέρια
Προμήθεια ηλεκτροϋδραυλικού μηχανήματος
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ
24/01/2022
0,00 €
0,00 €
Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμοί Εξειδικευμένοι & Αντικείμενα - Ανταλλακτικά - Ανελκυστήρες
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.