Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Δωδεκανήσου
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Δωδεκανήσου. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που εμφανίζονται: 10. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια ραμμάτων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
24/01/2022
1.642,00 €
1.642,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια ορθοπεδικοί επίδεσμοι
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
26/01/2022
802,00 €
802,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υγειονομικού υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
25/01/2022
2.803,00 €
2.803,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Αντικατάσταση στέγης
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
24/01/2022
145.000,00 €
145.000,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Προμήθεια λιπαντικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
25/01/2022
2.232,00 €
2.232,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υγειονομικού υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
25/01/2022
1.698,00 €
1.698,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια γαντιών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
26/01/2022
2.627,00 €
2.627,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια απορρυπαντικών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΟΔΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΩ
26/01/2022
2.718,00 €
2.718,00 €
Καθαρισμοί - Απολυμάνσεις - Υπηρεσίες Καθαριότητας,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Βελτίωση πρόσβασης, δημιουργία & συντήρηση αναρριχητικών διαδρομών
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
24/01/2022
585.000,00 €
585.000,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Απασχόληση ενός μηχανολόγου
ΔΕΗ
25/01/2022
27.000,00 €
27.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμοί Εξειδικευμένοι & Αντικείμενα - Ανταλλακτικά - Ανελκυστήρες
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.