Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Λακωνίας
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Λακωνίας. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που εμφανίζονται: 10. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Κατασκευή υποδομών για την αντιπυρική προστασία
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
25/01/2022
443.548,00 €
443.548,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες,Περιβάλλον - Οικολογία - Ύδρευση - Άρδευση - Εξωτερικοί Χώροι - Πάρκα
Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας Σπάρτης
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Προμήθεια και εγκατάσταση έξι βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
24/01/2022
200.880,00 €
200.880,00 €
Απορρίμματα - Λύματα - Αποχετεύσεις - Τουαλέτες ,Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμοί Εξειδικευμένοι & Αντικείμενα - Ανταλλακτικά - Ανελκυστήρες
Προμήθεια και εγκατάσταση έξι (6) βυθιζόμενων συστημάτων αποθήκευσης απορριμμάτων
ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ
24/01/2022
200.880,00 €
200.880,00 €
Απορρίμματα - Λύματα - Αποχετεύσεις - Τουαλέτες ,Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμοί Εξειδικευμένοι & Αντικείμενα - Ανταλλακτικά - Ανελκυστήρες
Ηλεκτροφωτισμός κεντρικής πλατείας
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
100.000,00 €
100.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Οδοποιία και τεχνικά έργα
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
92.588,00 €
92.588,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Επέκταση ηλεκτροδότησης
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
33.000,00 €
33.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Κατασκευή ραμπών
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
0,00 €
0,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Επισκευές συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
66.000,00 €
66.000,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
25/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.