Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Κέρκυρας
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Κέρκυρας. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που εμφανίζονται: 10. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
24/01/2022
577.520,00 €
577.520,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κλιματισμός - Θέρμανση,Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Εξοπλισμοί Εξειδικευμένοι & Αντικείμενα - Ανταλλακτικά - Ανελκυστήρες,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια και εγκατάσταση κινητών αρχειοθηκών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
24/01/2022
761.760,00 €
761.760,00 €
Εξοπλισμοί Χώρων - Έπιπλα - Γραφεία - Άλλα Αντικείμενα Χώρου
Προμήθεια υλικού δημοτικής οδοποιίας
ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
24/01/2022
58.900,00 €
58.900,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Προμήθεια αντιδραστηρίων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26/01/2022
32.000,00 €
32.000,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αντιδραστηρίων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26/01/2022
7.000,00 €
7.000,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
24/01/2022
12.760,00 €
12.760,00 €
Χρηματοοικονομικά
Προμήθεια υγειονομικού υλικού
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
26/01/2022
3.000,00 €
3.000,00 €
Καθαρισμοί - Απολυμάνσεις - Υπηρεσίες Καθαριότητας,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αντιδραστηρίων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
25/01/2022
13.000,00 €
13.000,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Υποέργο: Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
25/01/2022
333.929,00 €
333.929,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες,Περιβάλλον - Οικολογία - Ύδρευση - Άρδευση - Εξωτερικοί Χώροι - Πάρκα
Εκμίσθωση ενός γραφείου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
25/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ακίνητα - Πώληση - Μίσθωση - Διαχείριση Χώρων
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.