Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Ηρακλείου
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Ηρακλείου. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που εμφανίζονται: 10. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Νέο κέντρο δεδομένων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2022
80.600,00 €
80.600,00 €
Πληροφορική - Τεχνολογία - Τηλεπικοινωνίες ,Πολυμέσα ( Multimedia) - Ήχος - Εικόνα
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
24/01/2022
99.535,00 €
99.535,00 €
Εξοπλισμοί Χώρων - Έπιπλα - Γραφεία - Άλλα Αντικείμενα Χώρου,Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Προμήθεια εξαρτημάτων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2022
450.000,00 €
450.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Πληροφορική - Τεχνολογία - Τηλεπικοινωνίες ,Πολυμέσα ( Multimedia) - Ήχος - Εικόνα
Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2022
35.000,00 €
35.000,00 €
Χρηματοοικονομικά
Προμήθεια ιατρικές βελόνες
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2022
45.500,00 €
45.500,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υλικών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
26/01/2022
0,00 €
0,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Προμήθεια συριγγών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2022
90.000,00 €
90.000,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αερίων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24/01/2022
238.687,00 €
238.687,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός ,Χημικά - Αέρια
Υποέργο 29 - Μελέτη αποκατάστασης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
25/01/2022
73.862,00 €
73.862,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες,Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Εμπειρογνώμονες - Πραγματογνώμονες - Πιστοποιήσεις
Παροχή υπηρεσιών εστίασης
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
24/01/2022
43.381,00 €
43.381,00 €
Τρόφιμα - Ποτά - Είδη Παντοπωλείου - Υπηρεσίες Σίτισης
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.