Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για περιοχή: Ιωαννίνων
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς στην περιοχή Ιωαννίνων. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που εμφανίζονται: 10. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια υλικών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25/01/2022
774,00 €
774,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
25/01/2022
200.000,00 €
200.000,00 €
Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Προμήθεια αναλώσιμου υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26/01/2022
124,00 €
124,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αναλώσιμου υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26/01/2022
409,00 €
409,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια καυσίμων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25/01/2022
1.054.000,00 €
1.054.000,00 €
Καύσιμα Θέρμανσης - Κίνησης - Λιπαντικά - Φυσικό Αέριο
Προμήθεια αντιδραστηρίων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26/01/2022
339,00 €
339,00 €
Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Εκμίσθωση δύο (2) καλλιεργήσιμων εκτάσεων
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
24/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ακίνητα - Πώληση - Μίσθωση - Διαχείριση Χώρων
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων
ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
25/01/2022
170.000,00 €
170.000,00 €
Ηλεκτρολογικός - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός,Κατασκευές - Έργα - Τεχνικές - Εργοληπτικές Εταιρείες - Τεχνικές Μελέτες
Προμήθεια υλικών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26/01/2022
1.423,00 €
1.423,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια αναλώσιμου υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
24/01/2022
647,00 €
647,00 €
Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.