Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Αποτελέσματα Αναζητήσεων για: Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ολοκληρωμένη λίστα με δημόσιους διαγωνισμούς για την κατηγορία Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες. Η online υπηρεσία της akep.gr ενημερώνει καθημερινά, έγκυρα και αξιόπιστα τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι δημόσιοι φορείς σχετικά με Προμήθειες, Τεχνικά έργα, Μελέτες, Εκποιήσεις και Εργολαβίες.

Διαγωνισμοί που εμφανίζονται: 10. Κάνετε εγγραφή για να τους βλέπετε όλους
Τίτλος
Οργανισμός
Ημερομηνία
Προ/σμός
Προϋπ/σμός
Κατηγορία
Προμήθεια σινδόνια
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
24/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια ιατρικού ρουχισμού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ
24/01/2022
17.099,00 €
17.099,00 €
Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια φόρμας ολόσωμης θερινής
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
24/01/2022
0,00 €
0,00 €
,Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες
Προμήθεια υφασμάτων
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
25/01/2022
1.086,00 €
1.086,00 €
,Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες
Προμήθεια υγειονομικού υλικού
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Α ΤΥΠΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
25/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες,Καθαρισμοί - Απολυμάνσεις - Υπηρεσίες Καθαριότητας,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υφασμάτων
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
26/01/2022
380,00 €
380,00 €
,Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες
Προμήθεια ιατρικών αναλώσιμων
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
25/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια πενήντα χιλιάδων 50.000 τεμαχίων γαντιών νιτριλίου μιας χρήσης
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
25/01/2022
13.500,00 €
13.500,00 €
Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες,Επιστημονικά Εργαλεία - Όργανα - Εξοπλισμός,Καθαρισμοί - Απολυμάνσεις - Υπηρεσίες Καθαριότητας,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υγειονομικού υλικού
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΤΑΣ
24/01/2022
0,00 €
0,00 €
Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες,Υγεία - Νοσηλευτικές & Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - Προιόντα - Εξοπλισμός
Προμήθεια υφασμάτων
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
25/01/2022
307,00 €
307,00 €
,Ένδυση - Υπόδηση - Υφάσματα - Δέρματα - Λοιπές Πρώτες Ύλες
1
Κάντε Εγγραφή για να:
Λαμβάνετε καθημερινά email με τους διαγωνισμούς στις κατηγορίες της επιλογής σας.
Μπορείτε να βρείτε χρησιμοποιώντας πολλαπλά φίλτρα (λέξεις κλειδιά, φορέα, προϋπολογισμό, ημερομηνία διεξαγωγής κ.ο.κ) διαγωνισμούς για διάφορες κατηγορίες.
Έχετε πλήρη online πρόσβαση ως εγγεγραμμένος χρήστης σε όλους τους διαγωνισμούς της κατηγορίας που έχετε επιλέξει για ενημέρωση.