ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κατασκευή αναψυκτηρίου
162.315,00 €
30/8/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Αναβάθμιση και επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων
5.330.000,00 €
30/7/2021
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Αναβάθμιση-επέκταση ΕΕΛ δήμου Χερσονήσου
4.995.819,00 €
09/8/2021
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Ασφαλτοστρώσεις οδών
249.411,00 €
30/7/2021
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Βιοκλιματική ανάπλαση
839.243,00 €
09/11/2021
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Υποέργο 1 - Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού
1.260.000,00 €
30/8/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Διαμόρφωση διακριτων ελεύθερων χώρων
0,00 €
12/8/2021
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Υποέργο 82: «Αποκατάσταση συντήρηση ιεράς μονής Αγίας Τριάδος Δέσης»
100.000,00 €
24/8/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Υποέργο 83 - Συντήρηση περιφερειακής οδού
40.000,00 €
10/8/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Υποέργο 46 - Συντήρηση ιερού ναού Αγίου Αθανασίου
80.000,00 €
07/9/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Υποέργο 145 - Επισκευή, αποκατάσταση αίθουσας συνάθροισης
60.000,00 €
07/9/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Υποέργο 137 - Συντήρηση ιερού ναού Αγίου Αντωνίου Παραπόταμου
40.322,00 €
10/8/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Υποέργο 153 - Συντήρηση οδού
100.000,00 €
03/8/2021
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2019
0,00 €
31/12/2021
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Συμπλήρωση του μητρώου ιδιοκτητών
0,00 €
31/12/2021
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα