ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Παροχή Νομικών Υπηρεσιών
720.000,00 €
30/9/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων
967.741,00 €
07/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
964.012,00 €
07/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων ΕΕΛ Λαμίας
0,00 €
20/8/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων
225.806,00 €
10/8/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων
0,00 €
11/1/2021
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Παραχώρηση του έργου
0,00 €
28/8/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Επιλογή αναδόχου - Π-5401 υβριδικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας
6.220.000,00 €
05/8/2020
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Διακίνηση πληροφοριών στόχων των Radar
4.210.000,00 €
06/11/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού
150.000,00 €
23/9/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας
0,00 €
28/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή
0,00 €
26/9/2020
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ)
28.958.827,00 €
04/8/2020
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Επισκευή φράγματος Αθύρων
73.645,00 €
10/12/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων άξονας προτεραιότητας 2
30.000.000,00 €
31/12/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα