close
AKEP9001GR

Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών & Πληροφορικής

Είστε εδώ: Αρχική

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
Οργανισμός Διεξαγωγή Προϋπολογισμός
ΔΕΗ 19/11/2019 210 035,00 €

Καθαρισμός Διοικητηρίου, αποδυτηρίων προσωπικού και χώρων συνεργείων του Κλάδου Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, Διακ. 2019.403/ΛΚΔΜ ΔΛΥΛΚΔΜ/ΚΜΜ&Ε/ΤΣΠΕΥ Α.Παλαμάς τηλ: 0030 24630 52283