close
AKEP9001GR

Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών & Πληροφορικής

Είστε εδώ: Αρχική

Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019
Οργανισμός Διεξαγωγή Προϋπολογισμός
ΔΕΗ 19/11/2019 35 000,00 €

Προμήθεια σφηνών δοντιών κάδων εκσκαφέων, Διακ. Ζ200 1200061343 Ε.Φιλάκη Τηλ. 2463052286 -Από φορέα-