close
AKEP9001GR

Αθηναϊκό Κέντρο Επικοινωνιών & Πληροφορικής

Είστε εδώ: Αρχική

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018
Οργανισμός Διεξαγωγή Προϋπολογισμός
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 07/12/2017 297 600,00 €

Προμήθεια κελυφών πολλαπλών εξαγωγών καυσαερίων των Δ/Κ MTU 12V396TC13, Διακ. 200/17 (Η παραπάνω ημερομηνία είναι για τη λήξη υποβολής προσφορών) -Ανοικτός- -Διεθνής- -Ηλεκτρονικός- -Από φορέα-