ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Εκπόνηση μελέτης
844.090,00 €
01/10/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Παροχή υπηρεσιών υπηρεσίες συλλογής και αποτύπωσης γεωαναφερόμενων στοιχείων της αστικής επίπλωσης – περιουσίας, του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Αττικής
914.360,00 €
30/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Βελτίωση-επισκευή της εθνικής οδού
1.500.000,00 €
01/10/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Κατασκευή ραμπών
297.450,00 €
25/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων ΒΙΟΚΑ ΔΕΥΑ Χαλκίδας
1.282.392,00 €
28/9/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και υλοποίησης διαχειριστικών μέτρων
559.756,00 €
21/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Εργασίες συντήρησης ΠΕΟ δικτύου
1.209.677,00 €
25/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας
234.083,00 €
29/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Βελτιώσεις - συντηρήσεις, χαλικοστρωμένων, ασφαλτοστρωμένων και τσιμεντοστρωμένων οδών
322.520,00 €
21/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Συντήρηση οδικού δικτύου
383.793,00 €
21/9/2020
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
περισσότερα
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
3.773.675,00 €
09/10/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
Σήμανση οδικού δικτύου
383.064,00 €
21/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Υλοποίηση φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής
0,00 €
14/10/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια και τοποθέτηση ασφαλτομίγματος
250.077,00 €
28/9/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια και τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου
100.000,00 €
21/9/2020
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα