ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1/20 Συντήρηση κεντρικού αντλιοστασίου ακαθάρτων
151.000,00 €
21/9/2020
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Διευθέτηση χειμάρρου
1.615.000,00 €
21/9/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
13/19 Αντικατάσταση αγωγών
505.000,00 €
22/9/2020
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Εξασφάλιση προσπελασιμότητας και συνθηκών ειδικής ασφάλειας
807.617,00 €
22/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής στερεών αποβλήτων
2.313.400,00 €
23/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων
0,00 €
25/9/2020
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχοντικού Βουβάλη
73.780,00 €
18/9/2020
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Βελτίωση οδοποιίας
257.400,00 €
22/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Ενεργειακή αναβάθμιση
0,00 €
18/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Συντήρηση-βελτίωση επαρχ.οδού (αρ.5)
190.000,00 €
21/9/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού
300.000,00 €
24/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Αποκατάσταση βατότητας
100.000,00 €
25/9/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
Επισκευή λιθόστρωτων οδών
150.000,00 €
18/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Αποκατάσταση εγκαταστάσεων αγκυροβολίου
379.892,00 €
05/10/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Προμήθεια για έργα βελτιώσεων στα δημοτικά στάδια
319.877,00 €
28/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα