ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Προμήθεια αναλώσιμων
18.480,00 €
02/10/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Αποκατάσταση φθαρμένων επιχρισμάτων
1.860,00 €
24/9/2020
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Εργασίες μόνωσης
110.000,00 €
06/10/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια ειδών
0,00 €
21/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος
7.365,00 €
23/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
426.560,00 €
19/10/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Βελτίωση υποδομών
40.000,00 €
29/9/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια υλικών- χρώματα
6.744,00 €
30/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Υπηρεσίες συμβούλου ποιότητας
13.020,00 €
21/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Μελέτη και υλοποίηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης
59.525,00 €
06/10/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή νέου τμήματος οδόστρωσης
15.000,00 €
29/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων
0,00 €
20/10/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Βοηθητικές εργασίες
59.500,00 €
29/9/2020
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
περισσότερα
Προμήθεια χρωμάτων
1.800,00 €
24/9/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια γωνίες βαρέως τύπου
0,00 €
24/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα