ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου
241.935,00 €
29/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Ανάπτυξη, προτυποποίηση και εφαρμογή εργαλείων υποστηριζόμενης απασχόλησης
367.322,00 €
28/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια ασφαλτομίγματος
149.852,00 €
30/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Εκτέλεση εργασιών
950.000,00 €
21/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Αποκατάσταση τεχνικών έργων
1.000.000,00 €
07/11/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Συντήρηση χωροδικτυωμάτων στεγάστρων
1.209.677,00 €
22/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων
4.950.000,00 €
28/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Ανάθεση σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου
0,00 €
30/9/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Μελέτη καθορισμού ενός μεθοδολογικού πλαισίου
1.802.000,00 €
18/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού αγωγού
1.363.000,00 €
25/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Εργασίες αντικατάστασης ελαστικών υποθεμάτων
2.700.000,00 €
21/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Μελέτες για την ενεργειακή αναβάθμιση
381.088,00 €
28/9/2020
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Προμήθεια ανταλλακτικών
179.200,00 €
28/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού
109.100,00 €
18/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Κατασκευή έργων επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
1.445.371,00 €
25/9/2020
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα