ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων
2.200.000,00 €
22/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου
300.000,00 €
29/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού
1.858.450,00 €
30/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Υπηρεσία αποκομιδής βιοαποδομήσιμων-ογκωδών απορριμμάτων
148.539,00 €
18/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Αναβάθμιση υποδομών
150.000,00 €
24/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων
90.000,00 €
23/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών
1.380.546,00 €
30/9/2020
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
περισσότερα
Διανοίξεις οδών
700.000,00 €
22/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Προμήθεια εξοπλισμού
107.074,00 €
22/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Συντήρηση δασικού οδικού
20.962,00 €
20/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Υποέργο: Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στη θέση "Γκουραντά" Τ.Κ. Πραμάντων
23.000,00 €
22/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Κατασκευή δικτύου αναρρόφησης Βατερών
2.920.000,00 €
06/10/2020
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής
0,00 €
02/10/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Υπο-παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
0,00 €
02/10/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Πώληση τουλάχιστον του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας στον οργανισμό λιμένος Ηγουμενίτσας ΑΕ
0,00 €
02/10/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα