ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Δημιουργία υποδομών και κατασκευές για την προσβασιμότητα και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ
4.500.000,00 €
21/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Διαμόρφωση και Εφαρμογή Μοντέλου Αποτίμησης του Επιπέδου Λιανικών Τιμών
595.200,00 €
05/10/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων
4.555.000,00 €
30/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων εξοπλισμού και δαπέδων
240.000,00 €
25/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Μελέτη κατασκευής νέων κόμβων
236.421,00 €
30/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Εκπόνηση μελέτης
4.019,00 €
18/9/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
Μελέτη λειτουργίας και διαχείρισης φαναριών
15.405,00 €
22/9/2020
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
περισσότερα
Φιλοτέχνηση προτομής του ποιητή της θάλασσας Νίκου Καββαδία
34.844,00 €
15/2/2021
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Βελτιώσεις - ασφαλτοστρώσεις
1.266.129,00 €
23/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα
Σύμβουλος υποστήριξης
237.600,00 €
18/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
403.225,00 €
19/10/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Προμήθεια εκατό (100) ψηφιακών ενδεικτικών οργάνων
30.000,00 €
21/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή πλατείων και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων
315.000,00 €
22/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή πεζόδρομων- πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων
241.935,00 €
29/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Ανοικτό κέντρο εμπορίου δήμου Αρταίω
43.084,00 €
30/9/2020
ΗΠΕΙΡΟΥ
περισσότερα