ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Από

Έως

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Από

Έως

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Προμήθεια για την βελτίωση και συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων
140.045,00 €
24/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Εκπόνηση μελέτης
278.964,00 €
27/10/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Προσθήκη κατ’ επέκταση νέου διώροφου κτιρίου
500.000,00 €
18/9/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
8.514.858,00 €
23/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Παροχή Νομικών Υπηρεσιών
720.000,00 €
30/9/2020
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων
4.555.000,00 €
30/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου
8.514.858,00 €
23/9/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Καθαίρεση και μεταφορά παράνομων πινακίδων
103.519,00 €
22/9/2020
ΚΡΗΤΗΣ
περισσότερα
Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για την ανάπλαση τεσσάρων κτιρίων
0,00 €
11/1/2021
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
περισσότερα
Διακίνηση πληροφοριών στόχων των Radar
4.210.000,00 €
06/11/2020
ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
Βελτίωση - ασφαλτόστρωση της οδού
150.000,00 €
23/9/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα
Ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας
0,00 €
28/9/2020
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
περισσότερα
Απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή
0,00 €
26/9/2020
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
περισσότερα
Επισκευή φράγματος Αθύρων
73.645,00 €
10/12/2020
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
περισσότερα
Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων άξονας προτεραιότητας 2
30.000.000,00 €
31/12/2020
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
περισσότερα